FRANCO PURINI (IT)

International Keynote Speaker

'Sapienza' - University of Rome

 

Saturday 21st September 2019

@POLIS University, A5 - h.11

 

Lecture: Come agire dentro l'architettura

 

Franco Purini was born in Isola del Liri in 1941. He studied architecture and was a student of Maurizio Sacripanti and Ludovico Quaroni. In 1966 he founded a design studio in Rome, along with Laura Thermes. Since 2015 he is Professor Emeritus in "Architectural and Urban Composition" at Sapienza University in Rome. Purin is a member of the Accademia delle Arti del Disegno in Florence and the Accademia Nazionale di San Luca in Rome. In 2013 he was awarded by the Presidency of the Italian Republic Diploma di Medaglia d'oro di Benemerito della Scuola, della Cultura e della Arte. In 2016 he is honored with a career gold medal by the Milan Triennale. One of his latest builds is the Eurosky tower in Rome.

 

Franco Purini lindi në Isola del Liri në vitin 1941. Ka studiuar arkitekturë dhe ka qenë student i Maurizio Sacripanti-it dhe Ludovico Quaroni-it. Në vitin 1966 ka themeluar në Romë studion e projektimit, së bashku me Laura Thermes. Që prej vitit 2015 është profesor Emeritus në “Kompozim arkitektonik dhe urban” në Universitetin Sapienza të Romës. Purini është anëtar i Accademia delle Arti del Disegno në Firence dhe Accademia Nazionale di San Luca në Romë. Në vitin 2013 i është akorduar nga Presidenca e Republikës Italiane Diploma di Medaglia d’oro di Benemerito della Scuola, della Cultura e dell’Arte. Në vitin 2016 nderohet me medaljen e artë të karrierës nga Triennale e Milanos. Një nga ndërtimet e tij të fundit është kulla Eurosky në Romë.

 

 

 

This event was possible thanks to the cooperation with the Istituto Italiano di Cultura | Tirana

Copyright © 2019 | Tirana Design Week